Przed skorzystaniem z naszych usług, prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

  1. Dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-20, po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego terminu z klientem.

  2. Waga jednostkowych zakupów nie może przekroczyć 10 kg.

  3. Zakupy dostarczane są w firmowych torbach wielokrotnego użytku, których właścicielem jest „Pomoc dla Seniora”.Torba może być odebrana przy kolejnym zamówieniu.

  4. .Rozliczenie ceny zakupów odbywa się w oparciu o paragony sklepowe w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej, po dokonaniu zakupów, podczas dostawy. Do ceny zakupów doliczana jest opłata za usługę dostawy (w zależności od pakietu). Cena zakupionych produktów nie ulega zmianie.

  5. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszystkich zamówionych produktów.

  6. Pomoc dla Seniora nie odpowiada za jakość zakupionych produktów za wyjątkiem uszkodzeń podczas dostawy.

  7. Rezygnacja z wcześniej zamówionej usługi może nastąpić maksymalnie dzień przed dostawą, do godziny 18.

  8. Zakres prac „złotej rączki” ustalany jest indywidualnie. Klient pokrywa koszty materiałów niezbędnych do wykonania usługi.

  9. Usługa asystowania podczas wizyty lekarskiej itp. obejmuje czas 3 godzin. Czas rozpoczyna się w momencie odbioru klienta z miejsca zamieszkania a kończy z chwilą dowiezienia z powrotem do domu. Koszt kolejnej rozpoczętej godziny to 30 zł.

  10. Zakres, termin, miejsce i cena szkolenia ustalane są z osobą zamawiającą.

Pomoc dla seniora

Pomoc dla seniora Gdynia

  O nas 

Firma " Pomoc dla Seniora " powstała, by wspierać osoby starsze, schorowane i samotne oraz ich rodziny w zaspakajaniu codziennych istotnych potrzeb.  Nasze usługi cechuje wysoka jakość. Na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie i uśmiech klienta.  Przede wszystkim uważnie słuchamy i nie bagatelizujemy problemów czy oczekiwań seniorów. 

  Gdzie działamy  

  Kontakt z nami  

" Pomoc dla Seniora " Kamila Orzechowska-Wrzosek

numer telefonu  +48 530 000 356

adres email   pomocdlaseniora.gdynia@gmail.com